Not sure how to break this to you...

Your browser is positively ancient! This could pose a serious security threat - and limit your experience of modern sites (or break them completely). We suggest you visit Browse Happy to update your browser. You'll thank us for it!

Taith Bws Awen

Dilynwch ni ar ein taith artistig o gwmpas Cymru, gan ddechrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar y 1af o Awst, 2015

Fe ddaw’r daith i ben yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, ond cyn hynny byddwn yn mynd ar daith gyffrous ac ysbrydoledig gan ymweld â chymunedau artistiaid ledled Cymru gan eu holi am eu dylanwadau, eu dyheuadau, ac yn bwysicach na hynny, eu hawen.

Bydd ein hymweliadau yn cychwyn ar faes yr Eisteddfod a bydd y bws yno am yr wythnos gyfan cyn teithio i Wrecsam i barhau â’n taith o gwmpas 21 o safleoedd yng Nghymru. Nid bws cyffredin mohono, ac mi fydd ein tîm cyfryngol medrus yn ffilmio unigolion creadigol yn arddangos eu talent mewn gofod theatrig yng nghefn y bws. Bydd y deunydd wedyn, drwy hud a lledrith arbennig a ysbrydolwyd gan Ceridwen, yn cael ei dywallt i’r Pair Awen sydd wedi ei leoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru tan y 12fed o Fedi.

Felly brysiwch da chi i ymweld â ni ar ein taith, neu os ydych yng Nghymru, syllwch i mewn i’r Pair, neu dilynwch y daith ar #awen2015

Dyma  dyddiadau a lleoliadau’r daith:

 • 1af-8fed o Awst – Yr Eisteddfod Genedlaethol,
 • 10fed o Awst – Wrecsam (bore)
  • Yr Wyddgrug (prynhawn)
 • 11eg o Awst – Yr Wyddgrug (bore)
  • Llandudno (prynhawn)
 • 12fed o Awst –  Aberdyfi (bore)
  • Machynlleth (prynhawn)
 • 13eg o Awst – Y Drenewydd (bore)
  • Aberystwyth (prynhawn)
 • 15fed o Awst – Aberteifi
 • 16eg o Awst – Narberth
 • 18fed o Awst – Caerfyrddin
 • 19eg o Awst – Abertawe
 • 20fed o Awst – Cilgerran
 • 21-22ain o Awst – Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Crughywel
 • 26ain o Awst – Merthyr
 • 27ain o Awst – Aberhonddu
 • 28ain o Awst – Penarth
 • 29ain o Awst – Caerdydd
 • 31ain o Awst – Carnifal Trebiwt, Caerdydd
 • 1af o Fedi – Penybont (bore)
  • Porthmadog (prynhawn)
 • 2il o Fedi – Porthmadog (bore)
  • Bangor (prynhawn)
 • 3ydd o Fedi – Llŷn Peninsula
 • 4ydd o Fedi – Caernarfon
 • 5ed o Fedi – Gŵyl Rhif 6, Portmeirion

Nid yw rhai lleoliadau wedi eu cadarnhau eto a gall amserlen y bws newid. Bydd pob newid yn cael eu nodi a’u hyrwyddo ar ein gwefan yn ogystal â Twitter a Facebook.